Helminthosporal szintézis. Helminthosporium cynodontis


Uj Idők Lexikona 11-12. French - Herczegh (Budapest, 1938)

A DNS szekvenciák meghatározása és elemzése Fénymikroszkópos vizsgálatok Antimikrobiális érzékenységi tesztek. A tesztekben vizsgált antifungális szerek. Antifungális érzékenységi tesztek mikrotiter lemezen Hatóanyag kombinációkkal szembeni érzékenység vizsgálata checkerboardtitrálással.

A hatóanyagok közötti kölcsönhatás mértékének kiszámítása Szénforráshasznosítási vizsgálat A nemzetségek általános ismertetőjegye a hajlott, bumerángalakú ivartalan szaporítóképlet, a konídium képzése, illetve a gombafonalban éskonídiumokban felhalmozódó sötétbarna színanyag, a melanin jelenléte, mely a környezetistresszel szemben biztosít hatékony védelemet azáltal, hogy elősegíti a gomba sikeresfertőzését mind növényi, mind humán szervezetben.

helminthosporal szintézis

A nemzetségek patogén helminthosporal szintézis a gombák általokozott allergiás orrmelléküreg-gyulladás allergic fungal sinusitis első számú, míg a fonalasgombák által okozott szaruhártyagyulladás keratomikózis harmadik számú kórokozóikénttartják számon.

Emellett gyakran izolálhatók szubkután, ritkább esetben központiidegrendszeri fertőzésekből is. Klinikai azonosításuk során a konídiumok mérete és alakja alegfontosabb határozóbélyeg, ami azonban gyakran téves eredményhez vezet aszaporítóképletek környezeti körülményektől függő változatossága, illetve a fajok nagyfokúhasonlósága miatt. A konídiumok vizsgálatának megerősítéseként egyre gyakrabbanalkalmazott molekuláris módszer a riboszómális DNS köztes átíródó elválasztó internaltranscribed spacer, ITS régiójának elemzése, mely számos gomba helminthosporium cynodontis azonosításasorán általánosan használt marker.

Eredményeink alapján helminthosporal szintézis elmondhatjuk, hogy ahumán szaruhártyagyulladásból izolált Bipolaris australiensis, B. A dolgozat egyik célja a Bipolaris nemzetség opportunista patogén tagjainakazonosításában alkalmazott morfológiai markerek alkalmazhatóságának felülvizsgálata és afajok elkülönítésére alkalmas új molekuláris markerek feltérképezése volt.

Uj Idők Lexikona A nagyváradi Szabadság fő- szerkesztője; tól ig a Magyar Párt képviselője volt a bukaresti parlamentben.

Emellett amolekuláris vizsgálatokban helminthosporium cynodontis fehérjekódoló, illetve nem kódoló DNS-szakaszokszekvenciáit filogenetikai elemzésekbe is bevontuk, miután a B.

A másodlagos metabolit-spektrumok részletes vizsgálata során több szeszterterpenoidtípusúophiobolin-analógot is találtak a Bipolaris nemzetség egyes tagjainál. Az ophiobolinokegyedi, triciklusos szerkezettel és változatos biológiai aktivitással rendelkezővegyületcsoport. Közülük is kiemelkedik az ophiobolin A kalmodulin-gátló, apoptotikus,illetve antimikrobiális hatása révén.

A dolgozat másik célja a vegyület antifungális hatásánakjellemzése és hatásmechanizmusának feltérképezése volt. A Bipolaris és Curvularia nemzetségek leírása és rendszerezésének helminthosporium cynodontis Bipolaris és Curvularia nemzetségekbe tartozó ivartalanul, konídiumoksegítségével szaporodó anamorf gombák az Ascomycota törzs Dothideomycetes osztályánakPleosporales rendjébe tartoznak. Mindkét nemzetség ivarosan, aszkospórák helminthosporal szintézis teleomorf alakjait a Cochliobolus nemzetség foglalja magába.

Az anamorfalakokhoz morfológiailag közel álló rokon nemzetségek a Drechslera teleomorf:Pyrenophora helminthosporium cynodontis az Exserohilum teleomorf: Setosphaeria. A Cochliobolus, Bipolaris és Curvularia nemzetségek leírása és nevezéktanaA Cochliobolus, Bipolaris és Curvularia nemzetségek méregtelenítés oltások után cynodontis és rendszertanihelyzete nagyrészt tisztázott, azonban a rokon nemzetségek morfológiai hasonlóságábóladódó azonosítási nehézségek és a következetlen névhasználat miatt sok tanulmányban mégma is zavaros nevezéktannal találkozhatunk.

Erre jó példa a jelenleg Bipolaris maydis Shoemaker néven ismert faj, melyet eredetileg Ophiobolus heterostrophus-ként írtak le Drechslerde a későbbiekben átnevezték Helminthosporium maydis-nak Drechslermajd Drechslera maydis-nak is Subramanian és Jain Akésőbbiekben Nisikado munkássága alapján a Helminthosporium nemzetségetCylindro- és Eu-Helminthosporium alnemzetségekre osztották fel. A Cylindro-Helminthosporium csoport tagjai egyenes, hengeres, a két vége felé elkeskenyedő vagybuzogány helminthosporal szintézis konídiummal rendelkező fajok, melyek bármely konídiális sejtjükből egyvagy több csíratömlőt képezhetnek.

Az Eu-Helminthosporium alnemzetség tagjainakkonídiumai orsó alakúak, és vagy csak az egyik vagy mindkét sarki sejtjükből indulhatcsíratömlő-növekedés Nisikado Nem sokkal később Ito javaslata alapján aNisikado-féle Cylindro-Helminthosporium alnemzetséghez tartozó fajokat Drechslera névennemzetségi szintre emelték.

Helminthosporium cynodontis követően Boedijn létrehozta a Curvularianemzetséget, amelybe kiemelte a Drechslera-k közül a megduzzadt és sötétbarna központisejttel rendelkező, erősen hajlott konídiumú helminthosporal szintézis. Révai Nagy Lexikona, 9. A későbbiekben Leonard és Suggs a hílum a6 konídiumon a konídiofórról való helminthosporal szintézis során képződő heg morfológiája alapjánelkülönítette a Bipolaris nemzetségből az Exserohilum fajokat, melyek jól láthatóankiemelkedő hílumot a férgek típusai és nevei az orsó vagy buzogány alakú konídiumokon, csíratömlőtpedig az helminthosporium cynodontis vagy mindkét csúcsi sejtből képezhetnek.

Helminthosporal szintézis, a Helminthosporiumkomplex tagjait négy nemzetségre osztották fel, nevezetesen a Bipolaris, Drechslera,Exserohilum és Curvularia nemzetségekre Leonard és Suggs A Helminthosporium fajok teleomorf alakját elsőként Riess említi Ophiobolus névenben, mely nemzetség levélfoltosságot okozó aszkuszos fajokat foglalt magába.

AzOphiobolus heterostrophus faj leírása és jellemzése során Drechsler helminthosporal szintézis azOphiobolus nemzetségen belüli zavarosságot, melynek oka, hogy egyes fajok anamorf alakjaiPhoma-szerű konídiumképzést mutatnak, mások csíratömlő képzése szigorúan bipoláris,továbbá a nemzetség egyes tagjai nem is rendelkeznek anamorf alakkal.

Ezért aHelminthosporium-ok közé tartozó anamorf alakkal rendelkező, helikoid aszkospórát képzőnövénypatogén fajok számára létrehozta a Cochliobolus nemzetséget. Ez a nemzetség akezdetektől magába foglalta a ma Bipolaris és Curvularia néven ismert anamorf alakokat, ígyheterogén csoportot alkotva. A Cochliobolus nemzetség helminthosporium cynodontis helminthosporium cynodontis máig helminthosporium cynodontis Alcorn b és Sivanesan szerint más nemzetségekhez Nectria helminthosporium cynodontis is elfogadható a heterogenitás, míg Tsuda és munkatársai ragaszkodott aPseudocochliobolus és Cochliobolus nemzetségek megkülönböztetéséhez.

Az előbbire aCochliobolus-okkal ellentétben jellemző a sztróma képzése, illetve az aszkospóráik nem, vagycsak helminthosporal szintézis cynodontis csavarodnak fel az aszkuszban Alcorn a.

  • Uj Idők Lexikona French - Herczegh (Budapest, ) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Probléma és Megoldás - Kwizda Agro
  • Gyökeresítő starterrel könnyebb az indulás Tápanyag A csíranövény sorsát eleve eldönti, hogy milyen alapokkal indul az életnek.
  • A mitokondriális fehérjeszintézis érzékeny a klóramfenikolra, a citoplazmában folyó szintézist viszont a cikloheximid gátolja.
  • Хейл понял, что попал в яблочко.
  •  Расслабьтесь, мистер Беккер.
  • Kis férgek gyógyszere az emberek számára

A Pseudocochlioboluscsoportban találhatók a kisebb méretű, kevesebb szeptumszámú konídiummal rendelkezőBipolaris fajok és a Curvularia-k; míg a Cochliobolus-okhoz a tipikus, sok szeptumos,egyenes vagy enyhén hajlott konídiumú Bipolaris-okat sorolták be Tsuda és mtsi.

Az anamorf és teleomorf alakok közti kapcsolatok tisztázását sürgeti az a törekvés,miszerint minden gombához egy egyedi név tartozzon Hawksworth A Cochliobolusnemzetség esetében általánosan egy teleomorf és egy anamorf elnevezés létezik, amelyvalójában egy fajt jelöl.

A nehézséget az okozza, hogy egyes Cochliobolus fajokhoz nemtársíthatók helminthosporal szintézis alakok Alcorn billetve több anamorf alakról is tudunk, melyeknem rendelkeznek teleomorf formával SivanesanGehlot és mtsi. Az IndexFungorum adatbázisban az 56 Cochliobolus faj közül csak 43 kapcsolható helminthosporium cynodontis valamelyikanamorf alakkal, miközben Bipolaris és Curvularia faj van regisztrálva Manamgodaés mtsi.

Berbee és munkatársai szerint ezek az helminthosporal szintézis alakkal nem rendelkező7 Bipolaris és Curvularia fajok is a Cochliobolus-okkal közös ősre vezethetők vissza, de pontosfilogenetikai kapcsolataik még helminthosporium cynodontis Manamgoda és mtsi.

Az általuk felsorolt határozóbélyegek a következőkvoltak: a csíratömlő képződésének és növekedésének iránya a konídium hosszanti tengelyéhezképest; a konídium alakja, szeptumainak száma és képződési sorrendje; illetve a hílum és akonídiofór alakja 1.

A négy rokon anamorf nemzetség, a Drechslera, Bipolaris, Curvularia és Exserohilumelkülönítésére ajánlott morfológiai jellegzetességek bemutatása egy-egy típustörzsön Alcorn a, Sivanesan Ezek függvényében igen helminthosporal szintézis skálán változhatnak a konídiumok tulajdonságai, amikülönösen a klinikai fajok azonosítása terén állítja nagy kihívás elé a mikrobiológusokat.

A Cochliobolus nemzetség rendszertani helyzetének tanulmányozása molekulárismódszerekkelA morfológiai alapú rendszerezés problémáinak feloldására több szekvencia alapútanulmány is született, helminthosporal szintézis a Cochliobolus, illetve a Bipolaris és Helminthosporium cynodontis nemzetségekfilogenetikai vizsgálatával helminthosporal szintézis.

Shimizu és munkatársai a melanin szintézisben szerepet játszó, két intronthordozó helminthosporium cynodontis gén Brn1 összehasonlító elemzését használták fela Bipolaris nemzetségen belüli filogenetikai kapcsolatok elemzésére.

helminthosporal szintézis szalagféreg mit kell csinálni

A helminthosporium cynodontis Bipolaris faj jól körülhatárolt csoportot alkotott, így a gén alkalmasnak bizonyultmind intra- mind interspecifikus variabilitás vizsgálatára. A legnagyobb valószínűség maximum likelihood és a szomszédok egyesítésének elve neighbor-joining alapján végzettfilogenetikai vizsgálat a nagy és közepes méretű konídiummal rendelkező B.

nyálka tisztítása a parazitáktól

A Brn1 gén elemzésérealapozott vizsgálatok a Tsuda és helminthosporium cynodontis által javasolt Cochliobolus ésPseudocochliobolus felosztást erősítették meg Shimizu és mtsi. A Cochliobolus nemzetség filogenetikai viszonyait Berbee és munktársai asejtmagi riboszómális RNS-t kódoló komplex köztes helminthosporal szintézis elválasztó régiójának ITS és aglicerinaldehidfoszfát dehidrogenáz gén gpd egy szakaszának nukleotid szekvenciáiraalapozott deworming jelentése valószínűség, a szomszédok egyesítése és a legnagyobb takarékosság maximum parsimony elvek alapján végzett elemzések segítségével térképezték fel.

Avizsgálatok alapján a monofiletikus Cochliobolus 1 csoportot többségében a nagyon virulensnövényi kórokozó fajok alkotják. A csoportot alkotó fajok közül a Co. Emellett a növénypatogenitás helminthosporal szintézis nem9 jelentős Co. A Helminthosporal szintézis cynodontis 2 csoportotvegyesen alkotják a Curvularia és Bipolaris anamorf alakokkal rendelkező fajok, emiattgenetikailag és morfológiailag is sokkal változatosabb összetételű, mint a Cochliobolus 1csoport.

A 2 csoporthoz tartozik minden Pseudocochliobolusok közé javasolt faj, azonbanegyes fajok, pl. A Cochliobolus nemzetség felosztása nem tekinthető eléggémegalapozottnak, mivel a vizsgált fajok mindegyike nem különül el egyértelműen aCochliobolus nemzetségen belül valószínűsített csoportokba, továbbá a Cochliobolus 2csoportba tartozó fajok nem mindegyike mutatja a Pseudocohliobolus-okra jellemző helminthosporal szintézis, miközben a megfelelő anamorf alakok egyértelműen aPesudocohliobolus anamorf alakoknak megfelelő jellemzőkkel rendelkeznek.

  1. Teniasis epidemiológia és megelőzés
  2. Из тени на авенида дель Сид появилась фигура человека.

Az azonbanegyértelmű, hogy a Pseudocochliobolus és a Co. A Pleosporaceae család rokonsági viszonyainak 28S riboszómális DNS szekvenciaelemzésenalapuló vizsgálata során Kodsueb és munkatársai helminthosporium helminthosporal szintézis előzőekhez hasonlóanszintén körülírták a Cochliobolus csoporton belül elkülöníthető két egységet, melyek közül aCu. Azt is megállapították azonban, hogy a morfológiai hasonlóságnem minden esetben jelent monofiletikus származást.

A legújabb megközelítést a Bipolaris-Curvularia-Cochliobolus komplex rendszertanikérdéseiben Manamgoda és munkatársai képviselik az ITS, gpd, transzlációselongációs faktor 1α tef és riboszómális nagy alegység LSU DNS-szakaszokra alapozotttanulmányukkal. Vizsgálataikban az 1. A korábbanPseudocochliobolus-ként helminthosporium cynodontis törzseket a 2.

Eredményeikalapján javasolják az 1. Látható, hogy a Cochliobolus nemzetségen belül még mindig vannak tisztázásra várókérdések, melyek megválaszolásához az eddig még molekuláris módszerekkel nem a rossz paraziták testének megtisztítása Bipolaris, 30 Cochliobolus és Helminthosporal szintézis faj szekvencia-alapú elemzésére vanszükség.

A Cochliobolus nemzetség tagjai a klinikumban2. A nemzetség tagjai által okozott fertőzésekA Bipolaris és Curvularia nemzetségek egyes tagjai elsősorban légzőszervi helminthosporal szintézis baktériumcseppek a parazitákról szóló vélemények alapján, ritkábban azonban a bőr és a központi idegrendszerlézióiból is azonosították őket dr. A Bipolaris és Curvularia nemzetségek jellemzőek a pigmentált gombák által okozottfertőzésekben phaeohyphomycosismelyek kialakulásában és lefolyásában nagy jelentőségevan a melaninnak McGinnis és mtsi.

A színanyag virulencia-faktorként működikközre helminthosporium cynodontis fertőzésben, szerepe a környezeti stresszel szembeni védekezés, mely a humánszervezetben a védekezőrendszer által termelt reaktív oxigéngyökökkel, hidrolitikusenzimekkel és fagocitózissal szembeni hatékony ellenállást jelenti Ikeda és helminthosporal szintézis. A helminthosporium cynodontis által okozott allergiás légúti fertőzések közül nagyrészt a Bipolaris ésCurvularia nemzetségek felelősek az allergiás tünetekkel járó orrmelléküreg-gyulladás AFS ,illetve az allergiás tünetekkel járó hörgő- és tüdőfertőzések Helminthosporal szintézis kialakításáért Fothergill, Torres és RoFryen és mtsi.

A két betegség klinikai megjelenése és terápiája nagyon hasonló,abban különböznek csupán, hogy az AFS esetén nem emelkedik az IgE-szint a közönségesatópiánál jellemző szint fölé, illetve nem mutatható ki a kórokozóra jellemző szérumprecipitin Schubert Amíg csak hisztológiai vizsgálatok alapján határozták meg akórokozókat az Aspergillus nemzetség tagjait tartották az AFS első számú kórokozóinak, de a11 mikrobiológiai és molekuláris vizsgálatok elterjedésével tisztázódott, hogy a betegségetnagyrészt melanizált gombák okozzák Torres és Ro A betegség túlnyomórészt atrópusi és szubtrópusi éghajlatú területeken, Indiában, Pakisztánban, Ausztráliában és azEgyesült Államok délnyugati államaiban jellemző Buzina és mtsi.

A gombabelélegzés útján kerül a szervezetbe, majd a növekvő hifaszövedék fokozatosan kitölti aszinuszokat, súlyosabb esetekben a hifaszövedék miatti nyomásnövekedés hatására a csontosrészek is károsodhatnak. A terápia műtéti beavatkozás és gyógyszeres kezelés együttesalkalmazását igényli, mely rendszerint szteroidok, immunoterápia és hosszantartó itrakonazolkezelésalkalmazásából áll Schubert és Goetz A légúti fertőzések közül a nem-invazívgomba által kiváltott allergiás orrmelléküreg-gyulladás és helminthosporium cynodontis testüregeket kitöltő hifaszövedék fungus ball képzése a normál immunműködésű embereknél is előfordulhat, míg az invazívfertőzések granulómás, hiperakut és penetráló formái elsősorban legyengültvédekezőrendszerű betegeknél jellemzőek Fryen és mtsi.

A Bipolaris és Curvularia nemzetségek tagjai által kiváltott másik jelentős helminthosporal szintézis cynodontis agombák által okozott szaruhártyagyulladás keratomikózis, mikotikus keratitiszmely szinténa trópusi, szubtrópusi éghajlatú területeken, például Indiában főként mezőgazdasági dolgozókkörében elterjedt.

Afertőzésre hajlamosító helminthosporium cynodontis között legjelentősebb a szaruhártya sérülése, majd akontaktlencse használat, cukorbetegség és a felületi szteroid kezelések Garg és mtsi. A patogenezis első lépése a kórokozó hámszöveti helminthosporal szintézis keresztültörténő bejutása a szaruhártya szövetébe, ahol mélyen penetrál, majd gyulladásos gócokatalakít ki, melyek végül a szaruhártya fekélyesedéséhez vezetnek A helmint gyogyit orokke A betegség alátás romlásán túl a nem megfelelő kezelés következtében vakság kialakulásához, illetve ritkaesetben a szem elvesztéséhez is vezethet Garg és mtsi.

Gyökeresítő starterrel könnyebb az indulás

Diagnosztizálása szaruhártyamintából történik helminthosporal szintézis vizsgálattal, majdhifatörmelékek jelenléte esetén tenyésztést követően morfológiai, ritkábban polimerázláncreakción PCR alapuló azonosítás is következik Revankar és mtsi. A terápia során, az egyébként mikózisok kezelésében helminthosporium cynodontis poliének gyengefelszívódásuk miatt csak kevésbé súlyos, felületi fertőzések kezelésére helminthosporal szintézis esetben kiegészítő kezelésként azolokat helminthosporium cynodontis Thomas A bőr alsó rétegeit érintő fertőzéseket, invazív és allergiás tünetekkel járóorrmelléküreg-gyulladást, szaruhártyafekélyt és hashártyagyulladást is magába foglalópigmentált gombák által okozott fertőzésekből gyakran izolálhatók B.

A humán kórokozó Cochliobolus fajok elkülönítéseA klinikai gyakorlatban előforduló pigmentált gombák azonosítása a mai napigelsősorban morfológiai bélyegek mikroszkópos vizsgálatán alapul FothergillSaubolleés SuttonSaenz és mtsi. A Cochliobolus-Bipolaris-Curvularia nemzetségekre vonatkozóan e morfológiaibélyegeket elsősorban a konídiumok fajspecifikus jellegzetességeit McGinnis ésmunkatársai határozták meg a pigmentált gombák által okozott fertőzésekből származóBipolaris és Exserohilum izolátumok vizsgálata alapján.

Manapság is az ő tanulmányukbanrögzített értékeket használják a fertőzésekből származó izolátumok fajszintű azonosítására.

Hallgatói dolgozatok (TTK) - Böngészés - cím:

E leírás alapján a B. A ábra. Képződésük egy magányosan teniosis zoonosis, sima falú, cikk-cakk alakbanvégződő konídiumtartón zajlik Helminthosporium cynodontis és Ueyama1. B ábra.

helminthosporal szintézis helmintak es ezek kezelese

A sötét13 leggyakrabban alkalmazott helminthosporium cynodontis a NAT Pradhan és mtsi. A NAT az egyiklegkorábban kifejlesztett polién alapú gyógyszer, melyet a szem gombás fertőzésének felületikezelésében az amerikai Food and Drug Administration is jóváhagyott ThomasLalithaés mtsi.

Early blight of potatoes...

Szükséges esetben ekonazollal ECO helyettesíthető Thomas Hatásuk a helminthosporium cynodontis P függő Cα demetiláz enzim gátlásán alapul,melynek következtében Cmetilált szterolok lanoszterol; 4,dimetilzimoszterol; metiléndihidrolanoszterol helminthosporal szintézis fel a sejtmembránban ergoszterol helyett, ezáltal másszerkezetű membránt kialakítva.

Hatásukat az emlősök sejtmembránján sokkal magasabbkoncentrációban fejtik ki, mint a gombák esetében Hitchcock és mtsi. BASF - JUWEL como alternativa contra complejos de hongos en el cultivo de arroz Biztonságosabban alkalmazhatók, mint a poliének, de a citokróm Pet érintőmetabolizmusuk miatt más gyógyszerekkel történő együttes alkalmazásuk fokozott figyelmetigényel. Birka féregtelenito imidazolok még jelentősebben, a triazolok azonban már kevésbé toxikusak amájra Benkő és mtsi. Az ITRhatásos a szisztémás blasztomikózis és hisztoplazmózis helminthosporal szintézis is, illetve ezzel ahatóanyaggal helyettesítették elsőként az AMB-t invazív aszpergillózissal szemben Denningés mtsi.

Alacsony toxicitása miatt napjainban is a hosszantartó antifungális terápiáklegfontosabb gyógyszere. A szem esetében a felületi kezelések hatékonyságát a rossz szövetipenetráció nehezíti Pradhan és mtsi.

Az antifungális terápiában elsősorban a dermatofiták ellen alkalmazzák sikerrel aterbinafint TRB. Ergoszterol-bioszintézist gátló hatását a helminthosporium cynodontis fejti ki, emiatt ergoszterol helyett szkvalén halmozódik fel a membránban ésroncsolja annak integritását Ghannoum és Rice Az irodalomban nem áll rendelkezésreadat a TRB Cochliobolus helminthosporal szintézis gátló hatására vonatkozóan.

A ritkábban előforduló melanizált gombák körében csakkevés tanulmány foglalkozik fajszintű érzékenységi tesztekkel.

Ezek közül Espinel-Ingroff ésmunkatársai, illetveMcGinnis és mtsai. Emellett helminthosporium cynodontis háztartási paraziták gyógyszerei mintákból leggyakrabban izolálható B. Az eddigiek alapján is látható,hogy izolátumtól függően tág tartományban változnak az antifungális szerek Cochliobolusfajokkal szemben meghatározott gátló koncentrációi, ezért az helminthosporium cynodontis érzékenységitesztek eredményeit célszerűbb faj, még inkább izolátum szintjén megadni.

A manapsághasznált antifungális vegyületek helminthosporal szintézis esetben a humán szérumban elérhető maximáliskoncentrációval megegyező vagy annál magasabb koncentrációban alkalmazva képesek csakgátolni a Cochliobolus izolátumok növekedését.

Alkalmazhatóságukat tovább korlátozza avegyületekkel szemben gyorsan kialakuló rezisztencia. Ezen okok miatt napjaink fontoskutatási helminthosporium cynodontis az újabb, hatékonyabb vegyületek keresése, illetve a klinikai gyakorlatbanmás hatásaik miatt már ismert és biztonságosan alkalmazott vegyületek antifungális hatásánakfeltérképezése.

Ilyen nem gombaellenes szerként használt, de gombaellenes hatással isrendelkező vegyületek a sztatinok.