Igazság és vélemények a kábítószerről, Mi a Drogmentes Világért Alapítvány? | Budapesti Scientology-egyház


kijött a gyermek ascaris féreg kerekféreg a fej kezelésében

Kenyeres László — Mészáros Zoltán : Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban Négy napilap a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Népszabadság és a Népszava és három hetilap az Élet és Irodalom, a Heti Válasz és a HVG januárjától decemberéig kiadott számaiban megjelent cikkeket vizsgáltuk aszerint, hogy milyen utalásokat közöltek a kábítószer-problémáról. A kutatás célja az volt, hogy képet alkossunk arról: a Nemzeti Drogstratégiában is oly fontosnak vélt prevenciós tevékenységnek milyen táptalajon kell megfogannia.

Az igazság a drogokról film

Célunk az volt, hogy metszetet nyújtsunk a drogprobléma sajtóban való megjelenéséről. Két alapvető módszert használtunk: a kvantitatív kódutasításos tartalomelemzést és a diskurzuselemzést. Kvantitatív tartalomelemzés Kutatásunk kvantitatív részében azt vizsgáltuk, hogy az összes megjelent cikk mekkora hányadában volt szó a drogproblémáról, és a különböző, általunk felállított kategóriák között hogyan oszlottak meg a drogtémájú cikkek.

Az elemzésben a következő kategóriákat alakítottuk ki: a publicisztikákat mint a diskurzusanalízis megfigyelési egységeitaz informatív, a bűnügyi, a pártpolitikai, a bulvár, a kulturális, a nemzetközi és a sporttal kapcsolatos hozzászólásokat.

Az elmosódó műfaji határok és a közlések sajátossága miatt terjedelmi keretek, a cikkek egy problémát több oldalról is körüljárhatnak egy írás több kategóriába is bekerülhetett. A kábítószer-probléma esetében a megszólalóknak szervezeteknek vagy személyeknek öt, markánsan elkülöníthető kategóriáját különböztettük meg: ezek a fegyveres szervek, a politikai testületek-pártok-kormányok, a hazai és nemzetközi szervezetek-hivatalok, a szakértők, illetve képeztünk egy egyéb kategóriát is, amelybe általában a laikus véleményt is hordozó cikkek kerültek.

Az elemzett írások ilyen módszerrel való feldolgozása során csak azokat a cikkeket válogattuk be mintánkba, amelyekben a kábítószer fő témaként jelent meg.

Ez azért is lényeges, mert a kezdeményező vagy a reagáló igazság és vélemények a kábítószerről képezik a mértékadó szakvéleményt, amelyet az hatékony és biztonságos gyógyszer férgek számára interiorizálhat vagy elutasíthat. A kábítószerrel kapcsolatos cikkek tematikus összetételének vizsgálatához, vagy másképpen a képzettársítási lehetőségek bemutatásához szintén kategóriákat használtunk; ezek a következők voltak: kábítószer — egészségügy, kábítószer — kormányzati munka, kábítószer — fiatalok, kábítószer — bűnözés-deviancia, kábítószer — halál.

Magyar Hírlap ben összesen olyan közlést találtunk, amelyben szerepeltek a keresett szavak, ugyanez a szám ben 78, ben 79, ban 75, ben igazság és vélemények a kábítószerről 42 volt.

igazság és vélemények a kábítószerről legújabb parazita gyógyszerek

E cikkek sajátossága, hogy nagy arányban 85—95 százalékban fő témaként közöltek a drogról, illetve a kábítószerről információkat. Sokszor fordul még elő különböző, droggal kapcsolatos bűnügyi esetek leírása igazság és vélemények a kábítószerről. Magas a nemzetközi, külföldi vonatkozású témák száma is. Ezek vagy bűnügyi jellegűek, vagy valamely nemzetközi szervezet például az ENSZ nemzetközi jelentéseit ismertetik.

Valamivel kevesebb, de így is nagyszámú a bulvárjellegű cikkek száma. Viszonylag kis számban találkoztunk olyan publicisztikákkal kivétel ez alól a igazság és vélemények a kábítószerről A pártpolitikai és a vélemény típusú közlések az intenzív szakaszokhoz lásd az 1. A Magyar Hírlap drogproblémához való viszonyában változások következtek be.

Míg ben a cikkek 40, ben pedig 45 százalékában szerepeltek a fegyveres szervek kezdeményezőként vagy reagálóként, addig ben ugyanez az arány 16 százalék volt; ben és ban pedig 20 százalék, ugyanakkor azonban nőtt a más szférához tartozó megszólalók száma. Az időben előrehaladva a híreket nem a bűnügyi esetek uralták, hanem előtérbe kerültek a probléma megoldására irányuló törekvések.

igazság és vélemények a kábítószerről

A kompetens szakértői vélemények arányának változásai is ezt támasztják alá. E napilapban a droggal kapcsolatos cikkek megjelenésében tendenciát fedeztünk fel. Míg a vizsgált időszak elején inkább a bűnügyi cikkek kerültek túlsúlyba egyfajta elrettentésként, igazság és vélemények a kábítószerről a vizsgált igazság és vélemények a kábítószerről két évben már inkább a szakmai, kormányzati és preventív programokról esett szó.

Továbbá ez az egyetlen lap, amely egy-két esetben ugyan, de magukat a szerhasználókat is megszólaltatta. Magyar Nemzet A vizsgált időszakban cikk képezi az elemzési egységünket, ami azt jelenti, hogy átlagosan kétnaponta előfordult legalább egy, kábítószerrel kapcsolatos utalás.

Pszichoaktív szerek

A fő témaként a kábítószerrel foglalkozó írások aránya 60—64 százalék között mozgott. Érzékelhető, hogy a cikk témájához képest sokszor teljesen mellékesen szerepel a kábítószer, ám az az olvasó esetleges képzettársításait mégis jelentősen befolyásolhatja.

Viszonylag jól kirajzolódó intenzív szakaszokról tehát a melléktémaként megjelenő igazság és vélemények a kábítószerről miatt kevésbé beszélhetünk. Helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a Magyar Nemzetben a droggal, kábítószerrel kapcsolatos közlések folyamatosan gyakoriak voltak.

AZ IGAZSÁG A DROGOKRÓL

A közlések típusa szerint kiemelkedően magas számban találtunk bűnügyi témájú cikkeket. Bár e cikkek aránya nem tér el lényegesen például a Magyar Hírlapnál tapasztalható arányoktól — mindkét esetben 30 százalék körüli —, mégis azt kell mondanunk, hogy a Magyar Nemzet további sajátossága az, hogy a kábítószer főleg bűnügyi kontextusban jelenik meg benne.

vény nélkül kapható parazita ellenes szerek külső paraziták jelentése

Elmondható továbbá, hogy kevés olyan cikk fordult elő, amelyben a drogproblémában kompetens vagy legalábbis érintett személyek, szervezetek megszólaltak volna. Inkább az elrettentésen, mint a szakpolitikai véleményeken van a hangsúly. A napilap közléseinek tematikus összetétele alapján is elmondható, hogy a kábítószer-probléma a legtöbbször a bűnözés és a deviancia kontextusában jelent meg.

A cikkek több mint felére volt jellemző az effajta együtt járás. Népszabadság A Népszabadságban a kábítószer igen magas arányban fő témaként 77 és 90 százalék között jelent meg. Előfordultak olyan hónapok is, amikor a kábítószerre tett utalás melléktémaként nem is fordult elő.

A legjelentősebb intenzív szakaszok e napilapban igazság és vélemények a kábítószerről kirajzolódtak. A Népszabadság markáns jellegzetességét a publicisztikák szintén magas száma jelenti. Ezek általában a már bemutatott intenzív időszakokban jelentek meg.

Kábítószerkép a nyomtatott sajtóban

Majdnem minden második olyan cikkben, amelyben a lap közzétett egy megszólalást vagy kommentárt, szakértői vélemény hangzott el. A közlések tematikus összetétele összecseng a már eddig tapasztaltakkal, azaz a legtöbbször a Népszabadság is a bűnözés kontextusába helyezi a drog problémáját. Viszonylag nagyszámú olyan cikkel találkoztunk, amelyben a drog és a veszélyeztetett fiatalok együtt járása figyelhető meg átlagosan 17—18 cikk.

Ezt a napilapot igazán az különböztette meg a többitől, hogy a kábítószer és a preventív tevékenység hangsúlyozása magas számban, átlagosan 12 cikkben fordult elő. Ez azt jelenti, hogy közel minden olyan ötödik közlés, amelyben képzettársítás történhetett, a prevencióra vonatkozott.

gyógyszer az emberek belső parazitáira

Népszava A Népszavában találtuk a legalacsonyabb számú közlést a drogokkal, kábítószerekkel kapcsolatban, amelyek egy évben átlagosan 57 cikkben szerepeltek fő- vagy melléktémaként, de hangsúlyos volt a fő témák aránya 80—87 százalék átlagosan. A A Kendermag Egyesület